Starfsnefndir

Í 29. gr. laga Sjúkraliðafélags Íslands er kveðið á um að fulltrúaþing félagsins kjósi starfsnefndir sem starfa á starfsárinu. Starfsnefndir kjörnar af fulltrúaþingi félagsins, skulu starfa í umboði og á ábyrgð stjórnar, nema annað sé sérstaklega ákveðið.

Nefndirnar eru eftirfarandi:
kjörstjórn, kjaramálanefnd, siðanefnd, laganefnd, ritnefnd, orlofsheimila- og ferðanefnd, fræðslunefnd og uppstillinganefnd.

Sérstakar starfsnefndir stjórnar

Félagsstjórn er heimilt að skipa starfsnefndir til að vinna að ákveðnum verkefnum. Hver nefnd kýs sér formann og skal hann leggja niðurstöður nefndarinnar fyrir félagsstjórn áður en þær eru kynntar á öðrum vettvangi.

KJÖRSTJÓRN
Hlutverk kjörstjórnar er að hafa yfirumsjón með kjöri fulltrúa á fulltrúaþing SLFÍ og rannsaka kjörbréf þeirra. Undirbúa og stjórna allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfallsboðun, kjarasamninga, frestun eða lok verkfalls samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar og kjaramálanefndar, kosningu formanns og annast og undirbýr aðrar atkvæðagreiðslur eða kosningar sem stjórn eða fulltrúaþing SLFÍ felur kjörstjórn sérstaklega. Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslum og kosningum um vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp koma í atkvæðagreiðslum sem hún annast.

Hulda Birna Frímannsdóttir, formaður nefndarinnar
Sigrún Sigurðardóttir
Þórdís Hannesdóttir

Varamaður:
Magnús Einarsson Smith

KJARAMÁLANEFND
Kjaramálanefnd skal í samráði við félagsstjórn annast: Undirbúning kröfugerðar vegna kjarasamninga. Kjósa úr sínum hópi þrjá fulltrúa í kjararáð. Fylgjast með efnahags- og kjaramálum og veita félagsmönnum upplýsingar um þau efni ofl.

Sandra B. Franks, formaður nefndarinnar
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Þórunn M. J. H. Ólafsdóttir
Kristín Ólafsdóttir
Hulda Birna Frimannsdóttir
Kristín Helga Stefánsdóttir
Sjöfn Þórgrímsdóttur
Sigurður Guðmann Diðriksson
Nína Gunnarsdóttir

Varamaður:
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir

SIÐANEFND
Siðanefnd er umsagnaraðili ef ástæða þykir til að víkja félagsmanni úr félaginu vegna alvarlegra brota gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna sbr ákv. 9. gr. laganna.

Sigrún Vallaðsdóttir
Helga Rebekka Stígsdóttir
Ingibjörg Jóhannsdóttir

Varamaður:
Magnús Einarsson Smith

LAGANEFND
Hlutverk laganefndar er að sjá um endurskoðun á lögum félagsins og aðlaga þau að breyttum viðhorfum á hverjum tíma. Einnig skal nefndin taka til umhugsunar tillögur um breytingar á lögum sem félagsstjórn berst frá svæðisdeildum og einstaklingum.

Freydís Anna Ingvarsdóttir
Sigurlaug Ingimundardóttir
Ásta Marteinsdóttir

Varamaður:
Bergþóra Andrea Hilmarsdóttir

RITNEFND
Ritnefnd annast útgáfu og ritstýrir málgagni félagsins “ SJÚKRALIÐINN “.

Sigurður Guðmann Diðriksson
Steinunn Svanborg Gísladóttir
Helga Rebekka Stígsdóttir

Varamaður:
Kristín Helga Stefánsdóttir

FRÆÐSLUNEFND
Hlutverk nefndarinnar er, að stuðla að aukinni menntun félagsmanna.  Til að vinna að framgangi markmiða sinna, skal nefndin halda fræðslufundi, námskeið og ráðstefnur, þar sem kynnt eru ný viðhorf og nýjungar á sviði heilbrigðisþjónustunnar.

Hulda Birna Frímannsdóttir
Lára María Valgerðardóttir
Saga Ólafsdóttir

Varamaður:
Áslaug Steinunn Kjartansdóttir

ORLOFSHEIMILA- OG FERÐANEFND
Hlutverk nefndarinnar er að vinna að orlofsmálum félagsmanna með uppbyggingu orlofsheimila og skipulagningu orlofsferða.

Ólafía Sigrún Einarsdóttir
Halldóra Lydía Þórðardóttir
Ólöf Adda Sveinsdóttir

Varamaður:
Guðrún Ragna Einarsdóttir

UPPSTILLINGARNEFND
Uppstillinganefnd gerir tillögur um menn í stjórn, nefndir, ráð og önnur störf eða embætti sem fulltrúaþing kýs. Uppstillinganefnd skal afla staðfestingar viðkomandi einstaklings á því að hann gefi kost á sér til starfsins.

Jakobína Rut Daníelsdóttir
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir
Ásdís Þorsteinsdóttir
Ásdís María Jónsdóttir
Ragna Kolbrún Ragnarsdóttir

Varamenn:
Anna Spalevic
Bjarney Olsen Richardsdóttir

MINNINGAR- OG STYRKTARSJÓÐUR
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum sem kjörnir eru á fulltrúaþingi SLFÍ, þar skal einn stjórnarmanna tilnefndur úr framkvæmdastjórn félagsins.

Ingibjörg Ingimundardóttir
Kristín Ólafsdóttir
Ingibjörg Sveinsdóttir

Til baka