Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) er sett í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglugerð ESB nr. 2016/679 (GDPR) um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálst flæði slíkra upplýsinga.

Persónuverndarstefna þessi er því hluti af innleiðingu nýrra laga um persónuvernd og getur hún tekið breytingum án þess þó að réttindi einstaklinga verði takmörkuð.

SLFÍ leggur áherslu á trúnað og öryggi við meðferð persónuupplýsinga. Félagið vill tryggja fagmennsku og persónuvernd félagsmanna í starfi sínu. Í þessari persónuverndarstefnu eru útskýrðar starfsvenjur félagsins hvað varðar þær persónuupplýsingar sem tekið er við, unnið er með og eytt. Stefnunni er ætlað að stuðla að gagnkvæmum skilningi félagsmanna og starfsmanna félagsins.

Söfnun og notkun persónuupplýsinga
SLFÍ vinnur með persónuupplýsingar félagsmanna sinna og vistar þær í upplýsingakerfum sínum.
SLFÍ leggur ríka áherslu á að tryggja öryggi persónuupplýsinga félagsmanna sinna.
SLFÍ sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög, reglugerðir og reglur um persónuvernd.
SLFÍ vinnur einungis með þær persónuupplýsingar sem þarf til að geta veitt þá þjónustu sem félaginu ber að veita félagsmönnum sínum.
SLFÍ ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um félagsmenn á annan hátt er lög og reglur kveða á um.
Allar upplýsingar sem félagsmenn láta SLFÍ í té eða sem félagið sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita félagsmönnum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.
Allir starfsmenn, kjörnir og skipaðir fulltrúar SLFÍ, skuldbinda sig svo langt sem lög og dómstólar leyfa til að gæta þagnarskyldu um hvaðeina er varðar félagsmenn SLFÍ.
Persónuupplýsingar félagsmanna SLFÍ eru einungis aðgengilegar þeim starfsmönnum SLFÍ sem starfa sinna vegna þurfa að hafa aðgang að þeim.
Þagnarskylda starfsmanna SLFÍ helst eftir að starfssambandi líkur.

Persónuupplýsingar veittar þriðja aðila
SLFÍ áskilur sér rétt til að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila að því marki sem þarf til að geta sinnt félagsmönnum og uppfylla skyldur félagsins.
SLFÍ mun ekki samþykkja að deila persónuupplýsingum með þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum, skv. dómi eða að beiðni félagsmanns.

Eyðing persónuupplýsinga
Persónuupplýsingum verður eytt með tryggum hætti, biðji félagsmaður um það og lög og reglur standi því ekki í vegi.
Persónuupplýsingar í bókhaldsgögnum eru varðveitt í 7 ár.
Viðkvæmum persónuupplýsingum er eytt um leið og þeirra er ekki lengur þörf.

Þjónustuaðilar (Vinnsluaðilar)
SLFÍ notast við trausta samstarfsaðila sem sjá um vinnslu á persónuupplýsingum, vistun og eyðingu þeirra. Félagið deilir persónuupplýsingum með þeim eins og nauðsyn krefur og heimildir félagsmanna leyfa.
SLFÍ hefur skipulagt vörslu sína og vinnslu á persónuupplýsingum hjá vinnsluaðilum þannig að þau séu varin með tryggum hætti.

Aðgangur að persónuverndarupplýsingum og eyðing
Félagsmenn SLFÍ geta óskað eftir aðgangi að persónuupplýsingum sínum og mun félagið veita aðgang að þeim upplýsingum.
Félagsmenn geta farið þess á leit við SLFÍ að persónuupplýsingum um þá verði eytt. Standi lög eða reglur því ekki í vegi, verður upplýsingunum eytt með tryggum hætti.

Öryggisráðstafanir
SLFÍ beitir ýmsum aðferðum til að koma í veg fyrir að persónuupplýsingar komist í hendur óviðkomandi aðila.
SLFÍ mun tilkynna viðkomandi um öryggisbrest líkt og lög kveða á um, ef í ljós kemur að persónuupplýsingar hafi borist til óviðkomandi aðila.

Breytingar á persónuverndarstefnu
SLFÍ mun breyta persónuverndarstefnu sinni ef þörf reynist. Gildistími hverrar útgáfu er sá tími sem hún birtist á vefsíðu félagsins, slfi.is.

Gildistími
Persónuverndarstefna þessi gildir frá 14. febrúar 2019.

Til baka