Launatengd gjöld

Skil úr launakerfi og bankaupplýsingar

Greiðslur sem inna skal af hendi til Sjúkraliðafélags Íslands berast til BSRB:
Stéttafélagsnúmer Sjúkraliðafélags Íslands er 619

Bankareikningur 0516-04-760468
Kt. 440169-0159

Netfang fyrir skilagreinar á SAL formi: skbibs@bsrb.is
Skilagrein á  XML formi sendist á vefþjónustuna:  https://dk.bsrb.is/bibs/skilagreinar.exe/wsdl/IMemberExpos

Í undatekningartilfellum má senda skilagreinar á öðru formi á netfangið bsrb-skilagreinar@bsrb.is

Nánar upplýsingar veitir Björg Geirsdóttir hjá BSRB, netfang bjorg@bsrb.is


Stéttarfélagsgjald SLFÍ

 • Félagsgjald sjúkraliða til Sjúkraliðafélags Íslands er 1,4% af öllum launum.

Starfsmenntasjóður SLFÍ

 • Ríkissjóður 0,32%
 • Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 0,42%
 • Samband íslenskra sveitarfélaga 0,36%
 • Reykjavíkurborg 0,30%

Starfsþróunarsjóður SLFÍ

 • Ríkissjóður 0,50%
 • Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 0,65%
 • Samband íslenskra sveitarfélaga 0,60%
 • Reykjavíkurborg 0,50%

Fræðslusjóður SLFÍ

 • Ríkissjóður 0,25%
 • Reykjavíkurborg  0,25% – Gildir frá 1. janúar 2021.

Orlofsheimilasjóður SLFÍ

 • Ríkissjóður 0,50%
 • Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 0,50%
 • Samband íslenskra sveitarfélaga 1%
 • Reykjavíkurborg 0,50%

Katla félagsmannasjóður

 • Samband íslenskra sveitarfélaga 1,24% –  Gildir frá 1. janúar 2020.

Fjölskyldu og styrktarsjóður BSRB (Allir atvinnurekendur greiða í þennan sjóð)

 • Ríkissjóður 0,75%
 • Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu 0,75%
 • Samband íslenskra sveitarfélaga 0,75%
 • Reykjavíkurborg 0,75%

Umsjónarmenn sjóðsins eru Ástríður Jónsdóttir og Guðrún Scheving Thorsteinsson. Sjóðurinn er í húsnæði BSRB að Grettisgötu 89, 105 Reykjavík, sími 525 8380.

Atvinnurekanda ber að greiða af félögum í Sjúkraliðafélagi Íslands. Greiða ber öll gjöld inn á reikning hjá Íslandsbanka, reikningsnúmer 0516-04-760468, kennitala 440169-0159.  BSRB tekur við rafrænum skilagreinum. Nánari upplýsingar veitir Björg Geirsdóttir hjá BSRB sími 525-8317, netfang. bjorg@bsrb.is 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Til A deildar LSR greiðir atvinnurekandi 11,5% en launþegi 4% af  öllum launum. Til B deildar  LSR greiðir atvinnurekandi 8% en launþegi greiðir 4%. Greitt er til B deildar LSR af föstum mánaðarlaunum, vaktaálagi og orlofs- og desemberuppbót. Til þess að starfsmenn öðlist rétt til aðildar að Lífeyrissjóðum ríkisstarfsmanna þarf atvinnurekandi að ganga frá kjarasamningi við stéttarfélag opinberra starfsmanna. Heimilisfang LSR er Engjateigi 11, 105 Reykjavík, sími 510 6100.

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga
Starfar eftir sömu meginreglum og LSR. Sjóðurinn býður upp á  valmöguleika sem sjóðsfélagar þurfa að kynna sér. Iðgjöld til sjóðsins  eru  12%  framlag atvinnurekanda  og 4% framlag launþega. Atvinnurekandi greiðir til B deildar Lífeyrissjóðs Reykjavíkur 8% og starfsmaður 4% af föstum mánaðarlaunum, vaktarálagi og orlofs- og desemberuppbót. Heimilisfang sjóðsins er Sigtún 42, 105 Reykjavík, sími 540 0700.

Framlag í séreignasjóð
Greiði starfsmaður  í séreignasjóð 2 eða 4% greiðir vinnuveitandi viðbótarframlag  2% á móti framlagi inn á þann reikning eða sjóð sem starfsmaðurinn hefur treyst til að ávaxta séreignarframlag sitt.

Endurhæfingarsjóður (Greitt til lífeyrissjóðs)
Framlag atvinnurekanda til Endurhæfingarsjóðs er 0,10% af öllum launum sjúkraliða – Gildir frá 1. janúar 2016

Kjarasamningsbundnar tryggingar
Launagreiðandi þarf að kaupa tryggingu hjá tryggingafélagi m.t.t. ákv. 7. kafla um tryggingar í kjarasamningi félagsins. Samkvæmt honum eru starfsmenn tryggðir vegna örorku eða andláts sem hlýst af slysförum, hvort heldur það gerist í eða utan starfs.   Tryggingakaflinn í samningi félagins við fjármálaráðherra og þeirra sem eru með hliðstæðan samning við félagið breyttist 1. júní 2005, en þá hækkuðu bætur verulega vegna slyss í starfi og/eða á beinni leið til og frá vinnu.

Ákvörðun félagsgjalda
32. fulltrúaþing Sjúkraliðafélags Íslands samþykkti að stéttarfélagsgjöld sjúkraliða verði óbreytt frá fyrra ári 1,4% og að hámarki 140.000 kr. árið 2023.

Til baka