Fréttir

Fjölmennur vinnufundur um Betri vinnutíma í vaktavinnu

3 nóv. 2022

Frá fjölmennum fundi um betri vinnutíma í vaktavinnu

Um 230 fulltrúar launafólks og launagreiðenda komu saman á Nordica í gær á vinnufundi um Betri vinnutíma í vaktavinnu til að bera saman bækur, greina hvaða lærdóm má draga af vinnutímabreytingunum og ræða hvar helstu áskoranir og tækifæri liggja.

Meginþunginn á fundinum var hópavinna og borðumræður þar sem fulltrúar þingsins ræddu um einstaka þætti vinnutímabreytinganna, hvaða lærdóm mætti draga af ferlinu, hvað hafi gengið vel og hvað ekki og hvert virðið væri fyrir starfsfólk, vinnustaði og samfélagið. Samið var um vinnutímabreytingar í vaktavinnu í fylgiskjali með kjarasamningum árið 2020. Breytingarnar, sem ásamt styttingu vinnuvikunnar í dagvinnu, eru þær mestu sem orðið hafa á íslenskum vinnumarkaði í áratugi. Það sem einkennir vaktavinnuverkefnið er víðtækt samstarf og samvinna þvert yfir allan opinbera vinnumarkaðinn, bæði við kjarasamningsborðið og í allri innleiðingu og eftirfylgni. Í samningunum var einnig samið um að fyrir lok samningstímans myndu aðilar leggja sameiginlegt mat á verkefnið og hvort gera þyrfti einhverjar breytingar á kjarasamningsákvæðum varðandi vaktavinnu inn í framtíðina. Vinnustofan var mikilvægur liður í þessu mati.

Á komandi vikum verða niðurstöður vinnustofunnar teknar saman og í framhaldinu mun stýrihópur verkefnisins, þar sem sitja fulltrúar allra heildarsamtaka launafólks, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og allir opinberir launagreiðendur, taka niðurstöður til umfjöllunar. Fljótlega eftir áramót kemur út skýrsla um verkefnið.

Til baka