Fréttir

FÉLAGSSTJÓRN SJÚKRALIÐAFÉLAGS ÍSLANDS 2012 – 2013

26 júl. 2011

Félagsstjórnina skipa formaður kjörinn í allsherjaratkvæðagreiðslu til 3 ára. Varaformaður, ritari og gjaldkeri, auk varamanna ritara og gjaldkera, eru kosnir á fulltrúaþingi til 2 ára. Formenn allra svæðisdeilda SLFÍ eru sjálfkjörnir í félagsstjórn, eða varaformaður viðkomandi deilda í forföllum formanns.

 

Kristín Á Guðmundsdóttir

formaður SLFÍ

Kristín Ólafsdóttir 

varaformaður SLFÍ

Jóhanna Traustadóttir

formaður Reykjavíkurdeildar

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir

gjaldkeri SLFÍ

Erla Linda Bjarnadóttir

Vesturlandsdeild

Guðlaug Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir

Vestfjarðadeild

Albert Stefánsson

Norðurlandsdeild vestri

Jóhanna Þorleifsdóttir

Norðurlandsdeild eystri

Steingerður Steingrímsdóttir

Austurlandsdeild

Helga Sigríður Sigrjónsdóttir

Suðurlandsdeild

Rósa Sigurjónsdóttir

Vestmannaeyjadeild

Ingibjörg Þorsteinsdóttir

Suðurnesjadeild

 

Félagsstjórn SLFÍ hefur æðsta vald í málefnum félagsins á milli fulltrúaþinga og ber hverjum félaga að hlíta fyrirmælum hennar, en hefur rétt til að skjóta ágreiningsmálum sínum til næsta fulltrúaþings, sem fellir fullnaðarúrskurð í málinu.

( Sbr. 22, og 23.gr. bls, 10 í Handbók trúnaðarmanna SLFÍ. )

 

Til baka