Fréttir

Desemberuppbót 2014

27 nóv. 2014

c documents and settings sandra desktop peningar

Starfsmaður sem er í starfi fyrstu viku nóvembermánaðar fær greidda desemberuppbót miðað við fullt starf tímabilið frá 1. janúar til 31. október.  Desemberuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins og skal hún greidd út eigi síðar en 15. desember 2014. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall, sjá nánar í viðkomandi kjarasamningi. Tímavinnufólk á rétt á desemberuppbót.  Á desemberuppbót reiknast ekki orlofsfé.

Tímavinnufólk þarf að hafa skilað 1504 dagvinnustundum á tímabilinu 1. janúar til 31. október til að fá 100% desemberuppbót.  Tímavinnustarfsmaður sem vinnur færri klukkustundir á tímabilinu fær greitt hlutfallslega samkvæmt því. 

Sjúkraliðar sem starfa hjá ríkinu og sjálfseignarstofnunum kr. 73.600.-, hjá Reykjavíkurborg kr. 79.500.– og hjá sveitarfélögunum kr. 106.416.-

Til baka