Fréttir

Ályktun af fundi félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands

23 feb. 2017

 young hand holding old ha 014

Reykjavík 23. febrúar 2017

 

Ályktað á fundi félagsstjórnar Sjúkraliðafélags Íslands 23. febrúar 2017.

Félagsstjórn Sjúkraliðafélags Íslands telur framkomna skýrslu og þá umræðu sem verið hefur um meðferð samfélagsins á íbúum Kópavogshælis fyrr á tímum mjög þarfa og bendir á að nauðsynlegt er að draga lærdóm af slíkum mistökum. Sífellt þarf að huga að þjónustu við þá sem gera litlar kröfur fyrir sjálfa sig og eiga fáa talsmenn.

Þjónustan, aðhlynningin, umönnunin og hjúkrunin við aldraða og fatlaða á stofnunum sem kostaðar eru að meirihluta til af almannafé er veitt af mjög veikum mætti. Alvarleg undirmönnun hefur verið viðvarandi í áraraðir, sem komið hefur niður á allri þjónustu við þá sem oft á tíðum minnst mega sín. Einungis er boðið upp á 20-30% faglærðra starfsmanna á flestum öldrunarheimilum landsins, sem að sjálfsögu leiðir til lakari þjónustu eins og dæmin sanna.

Stjórn Sjúkraliðafélagsins hvetur stjórnvöld og stjórnendur nefndra heimila til að leggja metnað í þennan rekstur og láta það ekki gerast að innan fárra ára komi fram enn ein svört skýrsla um þjónustu við þá sem minnst mega sín. Bregðumst við núna, því okkur ber skylda til að læra af mistökum forvera okkar.

Fyrir hönd stjórnar Sjúkraliðafélags Íslands

_______________________________

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður

Til baka