Laus störf

Í sérlögum um sjúkraliða frá 1984 sem veittu sjúkraliðum lögverndað starfsheiti var skýrt ákvæði um forgangsrétt þeirra til sérhæfðra starfa í samræmi við kröfur um menntun stéttarinnar. Forgangsrétturinn var undirstrikaður enn skýrar í reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sjúkraliða sem sett var árið 2013 í krafti laga sem leystu eldri sérlögin af hólmi. Þar er með skýrum orðum lagt fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana að þeim sé „óheimilt að ráða aðra en sjúkraliða til sérhæfðra umönnunar- og hjúkrunarstarfa nema áður hafi verið auglýst eftir sjúkraliðum.“

Ein stærsta áskorun sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir er mönnunarvandi í heilbrigðiskerfinu. Sjúkraliðafélag Íslands leggur áherslu á mikilvægi þess að manna þurfi störfin og að sjúkraliðar fái ráðningu í þau störf sem þeir sækjast eftir. Þessi vettvangur er ætlaður sjúkraliðum í atvinnuleit og vinnuveitendum í sjúkraliðaleit. Upplýsingar og fyrirspurnir má senda á netfangið slfi@slfi.isMúlabær óskar eftir að ráða starfsmann í 80-100% starf frá 11. janúar 2021.

Starfsmaður í dagþjálfun

Múlabær óskar eftir að ráða starfsmann í 80-100% starf frá 11. janúar 2021.
Múlabær er með 60 dagþjálfunarpláss í nýju og glæsilegu húsnæði að Síðumúla 32. Í Múlabæ er boðið upp á hjúkrunarþjónustu, æfingaaðstöðu, vinnustofu, fjölbreytt félagsstarf og fullt fæði. Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks og hugað er að líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum. Í Múlabæ eru 15 starfsmenn, opið er virka daga frá kl 8-16.
Við erum að bæta við okkur starfsmanni í félagsstarfið sem sinnir fjölbreyttum verkefnum.

Helstu verkefni:
– hafa umsjón með æfingasal, aðstoða fólk á æfingatæki
– stýra stólaleikfimi
– baðaðstoð
– félagsstarf af ýmsu tagi, m.a. leikir, dans, söngur og útivera
– eftirlit með heilsu og líðan fólks

Reynsla og hæfni:
– sjúkraliðamenntun er kostur
– reynsla af umönnun
– reynsla af félagsstarfi eða hópastarfi er kostur
– frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
– góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
– áhugi á að vinna með öldruðum

Ráðning frá 11.1.2021 eða eftir samkomulagi.

Launakjör eru skv. kjarasamningum stéttarfélaga við SFV.
Umsókn og ferilskrá sendist til Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur, Síðumúla 32, 108 R. thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 11.12.2020

Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður í síma 568-1330.


Til baka